Είστε εδώ

Καταπολέμηση της παρενόχλησης, της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης στο εργασιακό περιβάλλον

 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς παρενόχληση και κακοποίηση. Ως παγκόσμιος οργανισμός έχουμε δεσμευτεί απερίφραστα να καταπολεμήσουμε την κακοποίηση και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς για την πρόληψη και την αντιμετώπισή της. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Δεσμεύσεις συμπεριφοράς του κινήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και με τις κατευθυντήριες αρχές μας, όπως ορίζονται στο Καταστατικό μας.

Στις αρχές του 2018, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσίευσαν μια ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα που είχαμε πάρει για την καταπολέμηση της κακοποίησης και της παρενόχλησης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και τον αριθμό των περιστατικών που καταγράφηκαν το 2017. Έναν χρόνο μετά, δημοσιεύουμε την ακόλουθη σύντομη ενημέρωση σχετικά με την έως τώρα πρόοδο και τα στοιχεία του 2018, η οποία ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στη διατήρηση της εποικοδομητικής εστίασης σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις που είχαμε εντοπίσει ήταν η μη καταγγελία όλων των περιστατικών, καθώς και η ανάγκη να κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό και οι ασθενείς μας γνωρίζουν, και εμπιστεύονται, τους μηχανισμούς καταγγελίας μας. Παρόλο που τα στοιχεία του 2018 δείχνουν αύξηση στα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που καταγγέλλονται συγκριτικά με το 2017, πιστεύουμε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά μεγαλύτερος, πιθανότατα εξαιτίας των δυσκολιών που έχουν να κάνουν τόσο με τη μη καταγγελία όλων των περιστατικών όσο και με τη συλλογή των στοιχείων.

Στην περσινή ανακοίνωσή μας αναφέραμε μια σειρά από μόνιμα μέτρα για τη βελτίωση του εντοπισμού και της πρόληψης της ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως εκπαίδευση, εργαστήρια, επιτόπιες επισκέψεις, καθώς και δημιουργία και διανομή φυλλαδίων και οπτικοακουστικού υλικού.

Το 2018 συνεχίστηκε η δραστηριότητα σε όλους αυτούς τους τομείς, καθώς και η καλύτερη στελέχωση των ομάδων που είναι αρμόδιες για την υπεύθυνη συμπεριφορά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, η δημιουργία νέων εργαλείων για βελτίωση της ευαισθητοποίησης, της πρόληψης και του εντοπισμού της ανάρμοστης συμπεριφοράς και η βελτίωση της συλλογής στοιχείων και της κοινοποίησής τους στο σύνολο του κινήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυξημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για αυτό το ζήτημα έχει συμβάλει πιθανότατα στην αυξημένη ευαισθητοποίηση και καταγγελία περιστατικών.

Το 2018, οι εργαζόμενοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο πεδίο ξεπερνούσαν τις 43.000 (τα παρακάτω στοιχεία αφορούν καταγγελίες από το πεδίο και δεν περιλαμβάνουν τα επιπλέον 4.000 άτομα που εργάζονται στα γραφεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα). Το 2018 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των καταγγελιών από το πεδίο σχετικά με όλους τους τύπους συμπεριφοράς και έφτασε τις 356, συγκριτικά με 182 το 2017. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι μια ένδειξη ότι το αυξημένο ενδιαφέρον για το ζήτημα έχει ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να μιλήσουν.

Από τις καταγγελίες αυτές, μετά από έρευνα οι 134 επιβεβαιώθηκαν ως περιστατικά είτε κακοποίησης είτε ανάρμοστης συμπεριφοράς (83 το 2017). Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται 78 περιστατικά που προσδιορίστηκαν ως κακοποίηση όλων των μορφών, συγκριτικά με 61 το 2017 (αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και εκμετάλλευση, κατάχρηση εξουσίας, ψυχολογική παρενόχληση, διακρίσεις και σωματική βία). Συνολικά 52 εργαζόμενοι απολύθηκαν για όλες τις μορφές κακοποίησης (58 το 2017).

Από το σύνολο των 78 περιστατικών κακοποίησης όλων των μορφών το 2018, τα 59 επιβεβαιώθηκαν μετά από εσωτερική έρευνα ως περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης, συγκριτικά με 32 το 2017. 36 εργαζόμενοι απολύθηκαν ως συνέπεια αυτών των περιστατικών, συγκριτικά με 20 το 2017.

Υπήρξαν επίσης 56 επιβεβαιωμένα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, συγκριτικά με 22 το 2017 (η ανάρμοστη συμπεριφορά περιλαμβάνει κακή διοίκηση, ανάρμοστες σχέσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά που δεν συνάδει με τα κοινωνικά πρότυπα ή επηρεάζει τη συνοχή της ομάδας και χρήση ουσιών).

Πρέπει να τονιστεί πάλι ότι αυτή δεν είναι η πλήρης εικόνα που θα θέλαμε να έχουμε: παρόλο που έχουμε βελτιώσει τη συλλογή στοιχείων από πέρυσι, έχουμε ακόμη δουλειά τόσο σε αυτόν τον τομέα όσο και για το ζήτημα της μη καταγγελίας όλων των περιστατικών. Συνεχίζουμε να προτρέπουμε το προσωπικό, τους ασθενείς και κάθε άλλον που έρχεται σε επαφή με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να καταγγέλλουν τυχόν περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που πέφτουν στην αντίληψή τους.

Σημείωση

Λόγω της βελτιωμένης συλλογής και σύνθεσης των στοιχείων, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ενημέρωσαν τα στοιχεία τους για το 2017. Κατά συνέπεια, το σύνολο των καταγγελιών για το 2017 βρέθηκε ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε υπολογιστεί αρχικά: 182 αντί για 146. Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Στις παραπάνω συγκρίσεις χρησιμοποιούνται τα ενημερωμένα στοιχεία του 2017. Ωστόσο, για λόγους σύγκρισης, τα αρχικά στοιχεία παραμένουν διαθέσιμα στην περσινή ανακοίνωση. Σημειώστε ότι ορισμένα περιστατικά του 2018 ερευνώνται ακόμη και δεν έχουν προσδιοριστεί, επομένως τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρά.