Είστε εδώ

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γιατί δεν υπογράφουμε τον «Κώδικα Δεοντολογίας» που πρότειναν οι ιταλικές αρχές

Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (MRCC) της Ρώμης. Δεν υπογράφουμε τον «Κώδικα Δεοντολογίας» που πρότειναν οι ιταλικές αρχές για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Andrew McConnell/Panos Pictures

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ενημέρωσαν επισήμως το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν θα υπογράψουν τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ που διαχειρίζονται διασωστικά σκάφη στη Μεσόγειο.

Αυτό γιατί αρκετές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο του Κώδικα θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας και της τρέχουσας ικανότητας ανταπόκρισης σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

«Σεβόμαστε και τηρούμε ήδη αρκετές διατάξεις του κώδικα, όπως για παράδειγμα τα όσα ορίζονται σχετικά με την οικονομική διαφάνεια» αναφέρει η Annemarie Loof, διευθύντρια αποστολών.

 

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (MRCC) της Ρώμης και σύμφωνα με το σύνολο του σχετικού διεθνούς και ναυτικού δικαίου».

 

Οι προτάσεις – ειδικότερα αυτή που αναφέρει ότι τα πλοία που εμπλέκονται σε δραστηριότητες διάσωσης πρέπει να αποβιβάζουν, κατά κανόνα, τους επιζώντες σε ασφαλές μέρος, αντί να τους μεταφέρουν σε άλλα πλοία – θέτουν περιττούς περιορισμούς ως προς τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα.

Από την έναρξη των επιχειρήσεών μας στη θάλασσα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεχθήκαμε και ορισμένες φορές πραγματοποιήσαμε ακόμα και οι ίδιοι μεταφορές από άλλα πλοία στα σκάφη μας. Αυτές οι ενέργειες εκτελέστηκαν σε κάθε περίπτωση κατόπιν αιτήματος ή υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (MRCC) της Ρώμης.

Η μετακίνηση όλων των διασωστικών πλοίων από και προς τα σημεία αποβίβασης θα οδηγήσει συνεπώς στη μείωση της παρουσίας διασωστικών πλοίων στη ζώνη έρευνας και διάσωσης. Η μείωση του αριθμού διασωστικών πλοίων θα αποδυνάμωνε την ήδη ανεπαρκή ικανότητα έρευνας και διάσωσης, με αποτέλεσμα την αύξηση των μαζικών πνιγμών.

Επιπλέον, στοιχεία που προκαλούν περιττή σύγχυση σχετικά με τα πρόσωπα και τον χρόνο επικοινωνίας, τα οποία εισάγονται στον Κώδικα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις επιχειρήσεις όταν ορισμένα λεπτά αποτελούν ζήτημα ζωής και θανάτου.

Παρόλο που ο αναθεωρημένος Κώδικας διευκρινίζει ότι η δικαστική αστυνομία θα ενεργεί «χωρίς να θίγεται η τρέχουσα ανθρωπιστική δραστηριότητα», αυτό επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, ενώ δεν έχει εγκριθεί το αίτημα για τη χρήση μη ένοπλων αστυνομικών.

Η παρουσία ένοπλων αστυνομικών στα πλοία και η δέσμευση για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις θα παραβίαζε τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Θα συνιστούσε υποταγή των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στα πολιτικά συμφέροντα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι τέτοιο δεν είμαστε σε θέση να το αποδεχθούμε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καθώς θα επηρέαζε αρνητικά την πρόσβαση σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου αλλά και την ασφάλεια των ομάδων μας.

 

Δείτε το βίντεο

 

 

Η ευθύνη για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα βαρύνει τα κράτη. Οι δραστηριότητες διάσωσης από μη κυβερνητικούς φορείς, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, αποτελούν απλώς ένα προσωρινό μέτρο που έχει ως στόχο την κάλυψη του «κενού ευθύνης» που αφήνουν τα κράτη.

Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν έναν αποκλειστικό και δραστικό μηχανισμό έρευνας και διάσωσης για την υποστήριξη της Ιταλίας και να αναγνωρίσουν τις αξιέπαινες προσπάθειες της χώρας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα δεδομένης της ανεπαρκούς ανταπόκρισης από άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

 

 

Ακούστε τον Ηλία Παυλόπουλο, Γενικό Διευθυντή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα, που μιλήσε για το θέμα στον Αθήνα 9,84

 

 

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017, οι ΜΚΟ ολοκλήρωσαν το 35 % των συνολικών επιχειρήσεων διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο. Μόνο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα  έχουν διασώσει και μεταφέρει σε ασφαλές μέρος περισσότερα από 16.000 άτομα.

Από τη στιγμή που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το 2015, έχουν τηρήσει αυστηρά το σύνολο του διεθνούς, εθνικού και ναυτικού δικαίου που εφαρμόζεται στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς και τον δικό τους κώδικα δεοντολογίας, το καταστατικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, το οποίο βασίζεται στην ιατρική δεοντολογία και τις ανθρωπιστικές αρχές.