Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
1.652.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 882.500 ασθενών για ελονοσία
156.500 εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομείο
30.500 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
Country code: 
CD