fbpx Αγνοούνται ανθρώπινες ζωές για να προστατευθούν τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών | msf.gr
prev
next

Γλώσσες

  • English
  • Ελληνικά

Είστε εδώ

Αγνοούνται ανθρώπινες ζωές για να προστατευθούν τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών

Σχέδιο Μπους για την παρεμπόδιση της διάδοσηςοικονομικά προσιτών, αποτελεσματικών και ποιοτικών αντιγράφων φαρμάκωνγια το AIDS

Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί το γεγονός ότι αυτά τα νέα «όπλα» στον αγώνα κατά του AIDS υπάρχουν ήδη
και χρησιμοποιούνται ευρέως σε θεραπευτικά προγράμματα
που σώζουν ζωές.

Οι ΓΧΣ προσφέρουν αυτήν τη στιγμή αντιρετροϊκή θεραπεία σεπερισσότερους από 11.000 ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS σε πάνω από 20χώρες στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη.

Μέχρι το τέλος του 2004, αναμένεται ότι το σύνολο των ανθρώπων που θα λαμβάνουν αντιρετροϊκά μέσω των προγραμμάτων των ΓΧΣ θα φτάσει τους 25.000, σε 25 χώρες.

Παρ'ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην επέκταση της χορήγησης αγωγής κατάτου AIDS σε φτωχές χώρες, οι ΓΧΣ έχουν βασικές ανησυχίες σε σχέση μετην πολιτική «Επείγον Πρόγραμμα του Προέδρου για την Αρωγή για το AIDS» (President's Emergency Plan for AIDS Relief - PEPFAR), που αφορά στην πολιτική αγοράς φαρμάκων.

Γιανα εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες για διεύρυνση της πρόσβασης στηναγωγή θα φτάσουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, ιδιαίτερα τωνφτωχών και πλέον ευάλωτων που ζουν σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα, είναι κρίσιμης σημασίας να χρησιμοποιηθούν τα πιο προσιτά, ποιοτικά φάρμακα και να προαχθεί η απλοποιημένη χρήση τους.

Ηπολυπόθητη πενταετής, παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ για το HIV/AIDS, πουδόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Φεβρουαρίου 2004, έπρεπε να διατυπώνειμε σαφήνεια την απερίφραστη υποστήριξη για χρήση ποιοτικών αντιγράφωνφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των Σταθερής Δόσης Συνδυασμών (FDC / ΣΔΣ)αντιρετροϊκών -δηλαδή, σκευασμάτων που περιέχουν δύο ή τρία φάρμακακατά του AIDS σε ένα δισκίο- για να αρθούν οι αμφιβολίες και οι αβεβαιότητες σχετικά με την αμερικανική πολιτική. Αυτό δεν έγινε.

Επιπρόσθετα,μετά τη δημοσιοποίηση της PEPFAR, ο παγκόσμιος συντονιστής των ΗΠΑ γιατο AIDS και πρώην διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Eli Lilly& Co, Ράνταλ Τομπάιας, έκανε δημοσίως δηλώσεις που αμφισβητούν την ποιότητα των αντιγράφων αντιρετροϊκών, υπονομεύουν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας που έχουν οριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), κατηγορώνταςπαράλληλα όσους παρέχουν αντιρετροϊκή αγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρεςμε αντίγραφα φάρμακα, ότι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

Οι ΓΧΣ ανησυχούν βαθιά ότι η αμερικανική πολιτική θα σταθεί εμπόδιο σε χώρες και προγράμματα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πόρους της PEPFAR για να αγοράσουν φθηνότερα φάρμακα καιιδιαίτερα σκευάσματα με τον τριπλό Σταθερής Δόσης Συνδυασμό (FDC). Παράτο γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά είναι σε γενικές γραμμές, 3 έως 5 φορέςοικονομικότερα από τα αντίστοιχα επώνυμα των εταιριών και έχουνπιστοποιηθεί από την ΠΟΥ ότι πληρούν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας,ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, κατασκευάζονται από τα ίδιαφαρμακευτικά εργαστήρια που παράγουν εκατοντάδες αντίγραφα φάρμακα πουχρησιμοποιούνται καθημερινά από τους Αμερικανούς.

Έχει ευρέως αναγνωριστεί ότι ο Σταθερής Δόσης Συνδυασμός (ΣΔΣ) αντιρετροϊκών φαρμάκων συνιστά παράγοντα-κλειδί στιςπροσπάθειες επέκτασης της αγωγής κατά του AIDS στις αναπτυσσόμενεςχώρες. Λόγω της εμπειρίας τους στην παροχή αντιρετροϊκής θεραπείας σεαναπτυσσόμενες χώρες, οι ΓΧΣ υποστηρίζουν σθεναρά τη χρήση του τριπλού ΣΔΣ. Πάνωαπό το 50% των ασθενών που περιθάλπονται σε προγράμματα της οργάνωσηςαυτήν τη στιγμή και, πάνω από το 70% αυτών που ξεκίνησαν πρόσφατα τηναγωγή, χρησιμοποιούν τον συνιστώμενο από την ΠΟΥ τριπλό ΣΔΣ. Τα έως τώρα κλινικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Σήμερα,ο συνιστώμενος από την ΠΟΥ τριπλός Σταθερής Δόσης Συνδυασμός διατίθεταιμόνο από κατασκευαστές αντιγράφων, γιατί η πατέντα (πνευματικάδικαιώματα ευρεσιτεχνίας) για τις τρεις διαφορετικές ουσίες που τααποτελούν, ανήκει σε τρεις διαφορετικές φαρμακοβιομηχανίες. Η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή για τριπλό ΣΔΣ που έχει πιστοποιηθεί από την ΠΟΥ είναι 140 δολάρια ανά ασθενή ετησίως -για το συνδυασμό d4T/3TC/νεβιραπίνη, ο οποίος λαμβάνεται με τη μορφήενός χαπιού δύο φορές την ημέρα. Η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή τωνμεμονωμένων σκευασμάτων από επώνυμους κατασκευαστές είναι 562 δολάρια ανά άτομο ετησίως, ενώ οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν έξι χάπια την ημέρα.

Με άλλα λόγια, οιαγοραστές αντιρετροϊκών και όσοι παρέχουν θεραπεία έχουν μια επιλογή:με κάθε 500-600 δολάρια που δαπανούν για αντιρετροϊκά μπορούν ναπαρατείνουν τη ζωή ενός μόνο ανθρώπου με HIV/AIDS δίνοντάς του έξιχάπια την ημέρα (από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες) ή να παρατείνουν τηζωή τεσσάρων ανθρώπων δίνοντάς τους μόνο ένα χάπι το πρωί και ένα τοβράδυ (από παραγωγούς αντιγράφων).

Η αμερικανική κυβέρνησηδείχνει να αγνοεί το γεγονός ότι αυτά τα νέα «όπλα» στον αγώνα κατά τουAIDS υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται ευρέως σε προγράμματα περίθαλψηςπου σώζουν ζωές. Οι ΓΧΣ εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το επικείμενο «Συνέδριο για τα φαρμακευτικά προϊόντα Σταθερού Συνδυασμού Δόσεων (FDC): Επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα σε σχέση με την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα», που διεξάγεται από τις ΗΠΑ στο Γαμπορόουν της Μποτσουάνα, από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου, δε θα οδηγήσει στην ανάπτυξη χρήσιμων αρχών όσον αφορά στην παρασκευή, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα του ΣΔΣ.

Οι ΓΧΣ πιστεύουν ότι στόχος είναι μάλλον να υπονομευτεί η ακεραιότητα του Προγράμματος Προ-πιστοποίησης της ΠΟΥ και να καθυστερήσει, να παρακωλυθεί ή να τεθεί σε αμφισβήτηση η χρήση οικονομικά προσιτών αντιγράφων φαρμάκων εξασφαλισμένηςποιότητας. Μια παρόμοια συνάντηση συγκλήθηκε από την ΠΟΥ το Δεκέμβριο2003 και οι ειδικοί που συμμετείχαν σε αυτήν κατέληξαν στο συμπέρασμαότι «η προ-πιστοποίηση της ΠΟΥ και ο καθορισμός προτύπωνυποστηρίζονται σαφώς από καθιερωμένους οργανισμούς ... [και] οι χώρεςενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της δουλειάςπρο-πιστοποίησης της ΠΟΥ για να επιταχύνουν την υιοθέτηση [φαρμάκων]».

Οιεπιθέσεις της κυβέρνησης Μπους εναντίον των προ-πιστοποιημένων από τηνΠΟΥ αντιγράφων φαρμάκων δεν έχουν ιατρική ή επιστημονική βάση, καιοι ΗΠΑ είναι οι μόνες που θεωρούν ότι τα πρότυπα προ-πιστοποίησης τηςΠΟΥ δεν επαρκούν για να καθοδηγήσουν τις εθνικές αρχές που ρυθμίζουν τηχρήση φαρμάκων και τους αγοραστές στην αξιολόγηση της ποιότητας,ασφάλειας και αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου. Το πρόγραμμαπρο-πιστοποίησης υποστηρίζεται από διάφορες υπηρεσίες των Η.Ε.,συμπεριλαμβανομένης της UNICEF, του UNAIDS και του UNFPA καθώς και τηςΠαγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Ταμείου για την Καταπολέμηση τουAIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, της Πρωτοβουλίας «Μετάδοση απόΜητέρα σε Παιδί» ( Mother To Child Transmission / MTCT ) - Plus τουΠανεπιστημίου της Κολούμπια, του Ιδρύματος Κλίντον και πρωτοπόρωνφορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

Η μόνη πιθανή εξήγηση για τις πολιτικές θέσεις της κυβέρνησης Μπους όσον αφορά την προ-πιστοποίηση από την ΠΟΥ, είναι ότι ενδιαφέρεταιπερισσότερο να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα τωνφαρμακοβιομηχανιών παρά να επεκτείνει την αγωγή με αντιρετροϊκά ώστεαυτή να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων που την έχουνπραγματικά ανάγκη.