Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
2.500 ασθενείς σε θεραπεία για φυματίωση, από τους οποίους οι 650 για πολυανθεκτική φυματίωση
400 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία πρώτης γραμμής
Country code: 
UZ