Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
358.300 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Βοήθεια σε 27.700 τοκετούς
Περίθαλψη 12.300 ασθενών σε επισιτιστικά κέντρα
12.000 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
Country code: 
PK