Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
10.400 ατομικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
1.800 χειρουργικές επεμβάσεις
530 ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
Country code: 
JO