Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
73 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία για φυματίωση
66 από αυτούς σε θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση
Country code: 
AM