Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
35.300 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία πρώτης γραμμής
3.600 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
Περίθαλψη 1.400 θυμάτων σεξουαλικής βίας
1.400 ασθενείς σε θεραπεία για φυματίωση
Country code: 
ZW