Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
49.500 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 33.400 ασθενών για ελονοσία
Country code: 
UG