Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
36.400 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 1.200 ασθενών σε επισιτιστικά κέντρα
Περίθαλψη 650 ασθενών για χολέρα
Country code: 
TZ