Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
309.900 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
29.500 συνεδρίες προγεννητικής φροντίδας
19.900 άτομα εμβολιάστηκαν για αντιμετώπιση επιδημίας ιλαράς
4.500 συστηματικοί εμβολιασμοί
Country code: 
SD