Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
915.900 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 295.000 ασθενών για ελονοσία
46.400 εμβολιασμοί κατά της ιλαράς για την αντιμετώπιση επιδημίας
65.300 συνεδρίες προγεννητικής φροντίδας
Country code: 
SS