Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
11.000 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία πρώτης γραμμής
960 ασθενείς σε θεραπεία για φυματίωση, από τους οποίους οι 220 για πολυανθεκτική φυματίωση
Country code: 
ZA