Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
Περίθαλψη 129.400 ασθενών για ελονοσία
Περίθαλψη 62.100 ασθενών σε επισιτιστικά κέντρα
28.300 συστηματικοί εμβολιασμοί
Country code: 
NE