Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
281.100 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
24.100 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία πρώτης γραμμής
Περίθαλψη 2.800 θυμάτων σεξουαλικής βίας
730 ασθενείς σε θεραπεία για φυματίωση
Country code: 
KE