Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
103.600 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
22.200 εμβολιασμοί κατά της ιλαράς για την αντιμετώπιση επιδημίας
Περίθαλψη 56.600 ασθενών για ελονοσία
12.500 συστηματικοί εμβολιασμοί
Country code: 
TD