Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
1.016.100 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 585.100 ασθενών για ελονοσία
71.800 εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία
51.500 συστηματικοί εμβολιασμοί
Country code: 
CF