Είστε εδώ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ενίσχυσαν τα προγράμματά τους στο Βόρειο Καμερούν υποστηρίζοντας εκτοπισμένους ανθρώπους εξαιτίας των συγκρούσεων και της βίας στην περιοχή της Λίμνης Τσαντ.

Summary image: 
Country stat: 
133.300 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 11.700 ασθενών σε επισιτιστικά κέντρα
Country code: 
CM