Είστε εδώ

Η υποστήριξή σας μπορεί να σώσει ένα παιδί.

Στις αποστολές μας σε όλο τον κόσμο βλέπουμε από κοντά την αγωνία των ανθρώπων για επιβίωση. Τίποτα δεν συγκρίνεται όμως με την αγωνία μιας μητέρας να προστατέψει τα παιδιά της από οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει τη ζωή τους.
Αυτή τη μητέρα εσείς μπορείτε να την βοηθήσετε!

Για να σωθεί ένα παιδί που κινδυνεύει μπορεί να αρκούν μόνο μερικά λεπτά του ευρώ, όσο στοιχίζει ένα εμβόλιο όπως της ιλαράς:
Με 30€ μπορούμε να εμβολιάσουμε 135 παιδιά κατά της ιλαράς
• Με 50€ μπορούμε να εμβολιάσουμε 225 παιδιά κατά της ιλαράς
• Με 20€ μπορούμε να εμβολιάσουμε 90 παιδιά κατά της ιλαράς

Κάνε μια δωρεά