Είστε εδώ

Ειδικός ψυχικής υγείας

Οι Ειδικοί Ψυχικής Υγείας υλοποιούν προγράμματα Ψυχικής Υγείας των MSF προετοιμάζοντας, εποπτεύοντας και αξιολογώντας παρεμβάσεις που είναι κατάλληλες σε σχέση με την κουλτούρα και τα δεδομένα της κοινωνίας που βοηθούμε.

Πέρα από τις Γενικές Προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα απαιτούνται και τα παρακάτω:

Βασικές προϋποθέσεις
  • Εκπαίδευση και διετής μεταπτυχιακή εμπειρία σε έναν από τους τομείς: Κλινική Ψυχολογία/Συμβουλευτική Ψυχολογία/Ψυχολογία Υγείας/Ψυχιατρική (με επιπρόσθετη κατάρτιση και εμπειρία στην ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία)
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε δύο τουλάχιστον αποστολές ( μέσος χρόνος αποστολής= 6 μήνες)
  • Καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών
  • Αποδοχή των συνθηκών που επικρατούν σε ασταθείς περιοχές
  • Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία
  • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης άγχους
Επιθυμητά προσόντα
  • Εμπειρία με θύματα σεξουαλικής βίας

 

 

Επόμενη ενημερωτική συνάντηση:

1
Τετάρτη
5
Ιούλιος
Γραφεία MSF Greece