Είστε εδώ

Σώθηκα πολλές φορές από θαύμα, πόσο ακόμα να περιμένω;